logo_cmc
Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Profilul CMC

Viziune

Dezvoltarea sectorului de construcţii din România depinde de modul inovativ şi flexibil prin care acesta va şti să răspundă provocărilor actuale. Casa de Meserii a Constructorilor va sprijini performanţa şi calitatea profesională prin programe de dezvoltare a resurselor umane din sector.

Misiune

Dezvoltarea unui sistem eficient şi durabil de formare profesională în domeniul construcţiilor, racordat atât la politicile europene din domeniu, care să asigure calificări relevante şi robuste, conform cerinţelor companiilor din domeniu, şi care să încurajeze învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

Valori

Profesionalism

Educaţia şi formarea profesională continuă conduc la profesionalism şi implicit, la calitate şi productivitate. Prin activitatea sa, CMC contribuie la profesionalizarea sectorului de construcţii, intervenind cu servicii de formare şi consultanţă adecvate tuturor nivelurile de competenţă.

Dezvoltare durabilă

Fenomenul încălzirii globale conjugat cu raritatea din ce în ce mai accentuată a combustibililor fosili impun schimbări majore şi în sectorul construcţiilor. Pentru a răspunde acestor noi provocări este esenţial ca forţa de muncă să facă un salt calitativ prin achiziţionarea unor noi competenţe pe care CMC le va promova prin programe de formare adaptate.

Responsabilitate socială

Dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor din construcţii trebuie să comporte, dincolo de dorinţa justificată de a face profit, şi o dimensiune socială a acţiunilor ca urmare a responsabilităţii pe care o au faţă de mediul în care îşi desfăşoară activitatea. CMC încurajează dezvoltarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor prin acţiuni concrete de sprijin, promovare şi motivare.

Parteneriat

Mutualizarea eforturilor şi a riscurilor conduce la economii certe, generate de sinergiile care se creează prin colaborarea performantă între parteneri ce deţin competenţe diversificate. CMC a înţeles acest lucru şi promovează ideea de parteneriat ca principiu organizaţional de funcţionare şi dezvoltare.

Cunoaştere

În secolul XXI informaţia sigură şi de calitate este mai preţioasă decât aurul. De aceea CMC îşi propune să furnizeze studii privind diferitele tendinţe şi cerinţe ale sectorului de construcţii din România.

Новые игры Alawar.

Comitetul Sectorial din construcţii

Who's Online

Avem 63 vizitatori și niciun membru online