logo_cmc
Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Obiective şi responsabilităţi

Pentru  a-şi împlini viziunea şi misiunea, Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională din Construcţii îşi fixează următoarele obiective şi responsabilităţi:

Obiective

 • reprezentarea intereselor educaţionale şi de formare profesională a forţei de muncă din sectorul construcţiilor;
 • constituirea într-un partener activ al forurilor autorizate naţionale şi internaţionale pentru elaborarea legislaţiei în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue;
 • gestionarea definirii calificărilor profesionale din sectorul construcţii, pentru a asigura dezvoltarea unei oferte de formare profesională solidă şi relevantă;
 • dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu celelalte comitete sectoriale naţionale pentru a se asigura un sistem coerent şi unitar de formare profesională la nivel naţional şi transferabilitatea competenţelor între ramuri;
 • urmărirea tendinţelor şi rezultatelor dezvoltării formării profesionale în domeniul construcţiilor la nivel internaţional în vederea armonizării cu acestea a orientării politicilor proprii;
 • realizarea de parteneriate cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi din lume, în cadrul cărora să promoveze criterii comune şi să dezvolte mecanisme corespunzătoare pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • dezvoltarea şi promovarea de forme noi pentru punerea în aplicare a strategiilor europene privind formarea profesională continuă şi dezvoltarea resurselor umane corespunzătoare sectorului construcţiilor din România;
 • măsuri de asigurare a calităţii corespunzătoare formării profesionale şi cerinţelor specifice ale sectorului;

Responsabilităţi

 • validează strategia de formare profesională la nivel de ramură şi aprobă politicile de formare profesională în sector;
 • participă la elaborarea strategiei naţionale de formare profesională;
 • validează standardele ocupaţionale la nivel de sector;
 • propune modificări în definirea ocupaţiilor din sector;
 • face observaţii şi propuneri la proiectele de acte normative în domeniul formării;
 • validează calificările profesionale la nivel de sector;
 • stabileşte competenţele generale necesare ocupaţiilor din sector şi transferabilitatea acestora în raport cu celelalte sectoare;
 • stabileşte principii şi mecanisme comune de asigurare a calităţii pentru formarea profesională, pe baza cadrului de referinţă european şi a experienţei acumulate în sistemele de formare profesională iniţială şi continuă;
 • asigură certificarea competenţelor profesionale prin aplicarea principiilor comune pentru formarea profesională iniţială şi continuă, pe baza analizei ocupaţionale, în context formal, non formal şi informal de pregătire profesională;
 • cooperează cu celelalte comitete sectoriale în vederea armonizării strategiei şi politicilor privind calificările profesionale.
Новые игры Alawar.

Comitetul Sectorial din construcţii

Who's Online

Avem 62 vizitatori și niciun membru online